„UMEKS” SŁAWOMIR DOBOSZ

ul.Przemysłowa 20

09-400 Płock

Tel: 692-079-524

E-mail : slawek.dobosz@umeks.pl